Børn & Læring

TILSYNS RAPPORT

Vejle kommune fører tilsyn med Bøllen hvert andet år.
Se rapporten i den vedhæftede fil.

Rapport fra Dagtilbuds tilsynsbesøg – August 2023

Pædagogisk idræt

I Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen finder personale og ledelse inspiration og sparring i landets øvrige certificerede idrætsinstitutioner, ligesom årlige konferencer og ledertræf er med til at opretholde en høj faglighed med fokus på det nyeste forskning mm. inden for området.

Uddrag fra Hvorfor Happelappeland:

“Lektor ved institut for idræt, Karsten Froberg har foretaget en undersøgelse af børns risiko for hjerte- karsygdomme, hvor børns dårlige fysiske form ligeledes indgår. Denne undersøgelse understøtter ovennævnte og viser at, ca. 50% af drengene og ca. 30% af pigerne er i dårlig fysisk form ved skolestart. Denne dårlige fysiske form giver sig udslag i børn, som dårligt kan cykle, har svært ved at binde sko og hverken kan holde på en blyant eller bold. Konklusionen er, at børn med dårlig fysisk form giver børn med dårlig motorik, hvilket er lig med dårlig koncentrations- og indlæringsevne.”

Idrætten går hånd i hånd med pædagogikken
Happelappeland – inspiration og nyttig viden om børns udvikling

Den styrkede pædagogiske læreplan

52808b62-0cb5-4dc3-998c-2ba8ed5b5da1

Pædagogiske læreplan 0-6 årige:

Den styrkede pædagogiske læreplan 2020

Hvis du vil vide mere om børns udvikling

Vi har samlet en række dokumenter, der beskriver dit barns udvikling.

Forfatterne bag artiklerne er blandt andet:

  • Ann Elisabeth Knudsen, hjerneforsker
  • VIA University College
  • Servicestyrelsen