Ind & Udmeldelse

Indmeldelse

Vi tager altid gerne imod et hvert ønske fra forældre om at komme på besøg i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen.
Vores personale er altid behjælpelige med en rundvisning samt at give svar på de spørgsmål, du som forælder måtte have forud for dit barns opstart i institution.

Når du har truffet dit valg, er det blot at udfylde en indmeldelsesblanket og sende den via mail.

Vi giver dig en skriftlig bekræftelse, når vi har modtaget indmeldelsen og herefter vil du blive kontaktet med henblik på et besøg i institutionen, hvor du og dit barn vil blive vist rundt samt blive givet al nødvendig information forud for start.

Tilmelding til vuggestuen
Tilmelding til Børnehaven

Velkommen i vuggestue
Velkommen i børnehave

Welcome file for the nursery
Welcome file for the kindergarden 

Udmeldelse

I henhold til vedtægterne for Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen er der 3 måneders opsigelse.

En hver opsigelse skal indgives skriftligt til vores mail. Du modtager herefter en bekræftelse på at dit barn er udmeldt Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen.

Bøllens vedtægter 2020

Når du melder dit barn ind i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen forpligter du dig til at følge vores vedtægter, herunder blandt andet deltagelse i arbejdsdage, rettidig og korrekt udmeldelse med mere.

Bøllens vedtægter 2020