De voksne

Personale

Bøllen Skov- og idrætsinstitution

Bøllefrø 0-2 år

Bodil

Pædagogmedhjælper

Hannemie

Pædagogmedhjælper

Joy

Pædagog

Mira

Pædagogmedhjælper

Bøller 2-3 år

Birgit

Pædagog

Rebecca

Pædagogmedhjælper

Gitte K

Pædagogmedhjælper

Banditter (3-5) & Bisser (5-6)

Annmaria

Pædagog og Souschef

Marianne

Pædagog

Dennis

Pædagogmedhjælper

Gitte V

Pædagogmedhjælper

Thomas

Pædagog

Lone

Pædagog

Pia

Pædagogmedhjælper

Foreældrebestyrelse

Ingebeth

Formand

Daniel

Næstformand

Jane
Anders
TBD
TBD

Køkken

Lisbeth

Køkkenassistent

Ledelsen

Ida

Leder & pædagog

Certificeret idrætsinstitution

Det pædagogiske personale i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen er efteruddannet i pædagogisk idræt ved DIF og VIA University College.

Læs mere om DIF’s idrætsinstitutioner

Pædagogiske dokumentations værktøjer

Det pædagogiske personale i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen benytter i deres pædagogiske arbejde følgende værktøjer til blandt andet at dokumentere, lave individuelle og fælles handleplaner, forberede forældresamtaler samt indgå i tværfagligt samarbejde med Vejle Kommunes Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU).

Famly
Hjernen&Hjertet
SMTTE-model.
Pædagogisk Idræt K1.
Pædagogisk Idræt K2.

Pædagogstuderende

I Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen har vi et tæt samarbejde med University College Lillebælt, pædagoguddannelsen i Jelling.

Vi modtager studerende i alle tre praktikperioder i det omfang det er muligt for os.

Som studerende i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen får den studerende mulighed for at blive fagligt velfunderet og udvikle sin professionsidentitet samt modtage sparring og vejledning fra uddannet praktikvejleder og institutionens personale.

Studieordning.
Praktikhåndbog.
Praktikstedsbeskrivelse.

Udvekslingsstuderende

Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen er tilknyttet AFS Interkultur Danmark.

Vi modtager udvekslingsstuderende fra hele verden. Den studerende indgår i det daglige arbejde i institutionen og deltager i arrangementer.

Som udvekslingsstudent i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen får den studerende mulighed for at lære dansk kultur og sprog at kende, tilegne sig dansksproglige færdigheder samt stifte bekendtskab med det pædagogiske arbejde i en dansk integreret daginstitution.

Når vi modtager udvekslingstuderende bliver forældergruppen i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen kontaktet forud for opholdet med henblik på at finde en værtsfamilie til den studerende.

AFS Interkultur Danmark