Personale & bestyrelse

Certificeret idrætsinstitution

Det pædagogiske personale i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen er efteruddannet i pædagogisk idræt ved DIF og VIA University College.

Læs mere om DIF's idrætsinstitutioner

Certificeret Idrætsinstitution

Pædagogiske dokumentations værktøjer

Det pædagogiske personale i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen benytter i deres pædagogiske arbejde følgende værktøjer til blandt andet at dokumentere, lave individuelle og fælles handleplaner, forberede forældresamtaler samt indgå i tværfagligt samarbejde med Vejle Kommunes Tværfagligt Center for Børn og Unge (TCBU).

Pædagogstuderende

I Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen har vi et tæt samarbejde med University College Lillebælt, pædagoguddannelsen i Jelling.

Vi modtager studerende i alle tre praktikperioder i det omfang det er muligt for os.

Som studerende i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen får den studerende mulighed for at blive fagligt velfunderet og udvikle sin professionsidentitet samt modtage sparring og vejledning fra uddannet praktikvejleder og institutionens personale.

Udvekslingsstuderende

Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen er tilknyttet AFS Interkultur Danmark.

Vi modtager udvekslingsstuderende fra hele verden. Den studerende indgår i det daglige arbejde i institutionen og deltager i arrangementer.

Som udvekslingsstudent i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen får den studerende mulighed for at lære dansk kultur og sprog at kende, tilegne sig dansksproglige færdigheder samt stifte bekendtskab med det pædagogiske arbejde i en dansk integreret daginstitution.

Når vi modtager udvekslingstuderende bliver forældergruppen i Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen kontaktet forud for opholdet med henblik på at finde en værtsfamilie til den studerende.

AFS Interkultur Danmark

Personale

Bøllefrø 0-3 år

Pædagogmedhjælper: Dorte

Pædagogmedhjælper: Bodil

Pædagog: Lotte

Banditter 3-5 år

Pædagog: Marianne

Pædagogmedhjælper: Hannemie

Bisser 5-6 år

Dennis

Pædagog: Rikke

Bøller

Pædagog: Birgit

Pædagogmedhjælper: Jette

Forælderbestyrelse

Formand: Kristian

Leder: Ida Berg-Jensen

Daniel

Jane

Ingebeth

Medarbejderrepræsentant: Birgit

Pernille

Suppleant: Morten

Suppleant: Rikke

Køkken

Køkkenassistent: Pia

Ledelsen

Leder & pædagog: Ida

 • Skov- og Idrætsinstutionen Bøllen
 • Ahornvej 10 A-B-C 7183 Randbøl
 • Telefon 75 88 30 80

Åbningstider

 • Mandag:
 • Tirsdag:
 • Onsdag:
 • Torsdag:
 • Fredag:
 • 06.15 - 17.00
 • 06.15 - 17.00
 • 06.15 - 17.00
 • 06.15 - 17.00
 • 06.15 - 16.15