Børn & læring

Pædagogisk læreplan: 0-2 år

Pædagogiske læreplan 0-2 årige

Pædagogisk læreplan: 3-6 år

Pædagogiske læreplan 3-6 årige

Hvis du vil vide mere om børns udvikling

Vi har samlet en række dokumenter, der beskriver dit barns udvikling.

Forfatterne bag artiklerne er blandt andet:

 • Ann Elisabeth Knudsen, hjerneforsker
 • VIA University College
 • Servicestyrelsen

Pædagogisk idræt

I Skov- & Idrætsinstitutionen Bøllen finder personale og ledelse inspiration og sparring i landets øvrige certificerede idrætsinstitutioner, ligesom årlige konferencer og ledertræf er med til at opretholde en høj faglighed med fokus på det nyeste forskning mm. inden for området.

Uddrag fra Hvorfor Happelappeland:

"Lektor ved institut for idræt, Karsten Froberg har foretaget en undersøgelse af børns risiko for hjerte- karsygdomme, hvor børns dårlige fysiske form ligeledes indgår. Denne undersøgelse understøtter ovennævnte og viser at, ca. 50% af drengene og ca. 30% af pigerne er i dårlig fysisk form ved skolestart. Denne dårlige fysiske form giver sig udslag i børn, som dårligt kan cykle, har svært ved at binde sko og hverken kan holde på en blyant eller bold. Konklusionen er, at børn med dårlig fysisk form giver børn med dårlig motorik, hvilket er lig med dårlig koncentrations- og indlæringsevne."

Konflikthåndtering i børnehøjde

Personalet i Skov- & Idrætsinstitutionen arbejder dagligt med konflikthåndtering. Som pædagogisk værktøj bruges bogen Grib Konflikten der er udgivet af Det Kriminalpræventive Råd.

Det er vigtigt for kvaliteten af enhver konfliktløsning, at alle parter føler sig set, hørt og forstået. Derfor bruger personalet i Skov- & Idrætsinstitutionen redskaberne fra Grib Konflikten til at lære børnene, hvordan de bedst muligt løser deres konflikter uanset omfang, så alle parter oplever at blive anerkendt i hver deres oplevelse af konflikten; det er grundlaget for et solidt demokratisk fundament.

Bogen ligger i et elektronisk og gratis PDF-format.
Se herunder.

Klik på link for at læse mere om Det Kriminalpræventive Råd og arbejdet med konflikthåndtering.

 

 • Skov- og Idrætsinstutionen Bøllen
 • Ahornvej 10 A-B-C 7183 Randbøl
 • Telefon 75 88 30 80

Åbningstider

 • Mandag:
 • Tirsdag:
 • Onsdag:
 • Torsdag:
 • Fredag:
 • 06.15 - 17.00
 • 06.15 - 17.00
 • 06.15 - 17.00
 • 06.15 - 17.00
 • 06.15 - 16.15